Kapitelberget

Kirken er plassert på en berghøyde i terrenget slik at den har vært godt synlig i landskapet. Kirken er bygd i romansk stil, en stilperiode som var vanlig fram til begynnelsen av 1200-tallet i Norge. Romansk stil kjenner vi igjen på runde buer i vinduer, dører og portaler, små vindusåpninger, samt tykke, massive murer. Opprinnelig ble kirken sannsynligvis bygd som høgendeskirke, det vil si en privatkirke for en velstående og mektig familie. Å bygge en slik kirke krevde makt, kontakter og god økonomi. Det er ikke funnet rester etter noen kirkegård omkring kirken, og det er derfor usikkert om kirken har fungert som en vanlig sognekirke. Vi kan likevel slå fast at kirken har hatt en spesiell funksjon, både på grunn av kirkens beliggenhet og funksjon som kryptkirke. Kirken har hatt en krypt, det vil si et rom under alterrommet i kirken. I krypten oppbevarte man relikvier. ![](http://)

Thanks for the original asset creator : Telemark fylkeskommune
Date published:
Feb 1st, 2019
Category:
Art
Comments 0
Type:
Scan - Environment
License:
CC Attribution-NoDerivs
Author must be credited. Modified versions can not be distributed. Commercial use is allowed. More info
Original author:
Format:
.gltf
Vertices:
110K+
Triangles:
180K+
Archive size:
6.51 MB
Sort by
  • Best match
  • Views
  • Likes
  • Newest
  • Oldest

Start typing to see search results

Ooops, nothing found

Try "photogammery", "diorama", or "dinosaur", for some cool results.